Van harte welkom bij de Werkgroep chronisch zieken en gehandicapten van GroenLinks! De Werkgroep Chronisch Zieken en Gehandicapten,kortweg Werkgroep CG,is een groep mensen bestaande uit mensen die ervaring hebben met een handicap op chronische ziekte. Op dit moment zijn de meeste van onze leden zorggebruiker, mantelzorgers en/of mensen die beroepsmatig ervaring hebben met mensen met een chronische ziekte of handicap kunnen zich bij ons aansluiten.

De Werkgroep CG adviseert de partij over beleid rondom mensen met een handicap of chronische ziekte. Onze Werkgroep is een open Werkgroep waar ook Niet GroenLinks leden zich kunnen aansluiten. Iedereen kan naar vermogen bijdragen aan de werkgroep. Er zijn leden die alleen per mail actief zijn en er is een kerngroep van z'on tien leden die regelmatig vergaderingen bijwonen en zich actief inzetten bij te organiseren activiteiten. De werkgroep komt om de maand bijeen in het partijbureau in Utrecht.

niet beschikbaar

Toegankelijkheid stadsbus aan de kaak gesteld

Toegankelijkheid stadsbus aan de kaak gesteld

Dit stukje gaat over de toegankelijkheid voor mensen met een beperking wat betreft de Stadsbussen. Wij (Geta en Simon ) maken geregeld gebruik van de Stadsbus. Helaas maken we vaak mee dat we geweigerd worden , of dat chauffeurs niet van hun plek afkomen en dat Simon door medepassagiers de bus in wordt geholpen.

Meldpunt Gehandicaptenzorg

Meldpunt Gehandicaptenzorg

Het Meldpunt Gehandicaptenzorg is bedoeld voor iedereen die een (positief of negatief) signaal wil afgeven over de zorgverlening in een instelling voor gehandicaptenzorg, met name (vertegenwoordigers van) cliënten. De inspectie registreert deze signalen en gebruikt deze bij haar toezicht. Ook kunt u bij het meldpunt terecht voor informatie en advies over uw rechten als cliënt of wat u kunt doen als u een klacht heeft over de zorg.

1DAG

1DAG

Terwijl de gehandicapte Joost Vermeulen zit te vissen in de Lelystadse haven spookt er een belangrijk vraagstuk door zijn hoofd; wat als hij voor 1 dag kon lopen. Wat zou hij die cruciale dag doen?

Een nieuw mensenrechtenverdrag

Een nieuw mensenrechtenverdrag

Op zaterdag 12 september vond in Utrecht een congres plaats over het nieuwe "Verdrag van de rechten van mensen met een handicap".
Op een stralende nazomerdag hadden zich juristen en filosofen in het Instituuut Cervantes aan het Domplein verzameld om de implicaties van dit nieuwe verdrag te bekijken.

Geta's bezoek aan Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten op 5 maart 2012

Geta's bezoek aan Staatssecretaris  Veldhuijzen van Zanten op 5 maart 2012

5 maart 2012 was ik 1 van de 100 budgethouders die was uitgenodigd op de Monitordag in Nijkerk georganiseerd door Per Saldo betreft een afspraak met de Staatssecretaris Mevr. Veldhuijzen van Zanten.Op deze dag kreeg ik de gelegenheid m'n verhaal te doen, te vertellen waarom het PGB juist zo belangrijk voor mij is. Van deze gelegenheid heb ik zeer goed gebruik gemaakt.

Column over Downestie

Column over Downestie

Er is veel te doen over de soap Downestie. Geta Schnellen, lid van het netwerkCG geeft haar mening over de controverse.

Jules voor maart 2011

Jules voor maart 2011

De nieuwsbrief van de werkgroep CG heet "Jules" (naar Jules de Corte). De nieuwsbrief wordt gepubliceerd op deze website en is te downloaden.

Jules voor januari 2011

Jules voor januari 2011

De nieuwsbrief van de werkgroep CG heet "Jules" (naar Jules de Corte). De nieuwsbrief wordt gepubliceerd op deze website en is te downloaden.

Leven met autisme

Leven met autisme

Erik is ervaringsdeskundig. Hij vertelt hoe het is om te leven met autisme. Ook geeft hij zijn visie op beleid voor Wajongers.

Headlines